תקנון האתר


1. אזור אחריות:

א. אנחנו, STAR בניה אתרים, מתחייבים לספק לך שירותי בניית אתרים מקצועיים ואיכותיים. אנו נשתדל לעבוד בקפידה ובהתאם לדרישותיך, אך אין לנו אחריות מוחלטת לתוצאות הסופיות של האתר או הפרויקט שלך. השימוש והניהול הסופי של האתר ותוכן האתר נמסרים לך כפי שהם ועל דעתך האישית.

ב. אתה האחראי הבלעדי לתוכן האתר שלך ולכל חומר פרסומי או מידע שמתפרסם בו. אנחנו לא נישא באחריות על תכנים שיתפרסמו באתר שלך, כולל תכנים שעשויים להיחשב כמוגנים על ידי זכויות יוצרים או תכנים לא חוקיים. אתה צריך לוודא שהתוכן שלך עומד בחוקים ומגבלות החוק הרלוונטיות.

2. תשלום ופריסה:

א. תשלום על שירותי הבנייה והפיתוח שלנו ייקבע ויפורט בהסכם הכתוב שנחתם בינינו. תשלום יכול להיות נדרש בפעילות מראש, בהתאם לשלבים שונים בתהליך הבנייה, או בסיום הפרויקט.

ב. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות או לעצור את הפרויקט במקרה של אי תשלום או עבירה על התקנון. במקרה של עיכוב בתשלומים, עשויים להיות חובים נוספים כפי שהוסכם בינינו.

3. זכויות יוצרים:

א. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המתקשרות לאתר שאנו בונים עבורך יישארו בבעלותנו עד לתשלום מלא וסיום הפרויקט. לא תוענק לך רישיון או הזכות לשימוש במידע או בחומרים הקשורים לעיצוב האתר, ללא אישור כתוב מצידנו.

ב. לקוחותינו מותר להשתמש בקוד המקור של האתר רק לשימוש פנימי ולצורך ניהול האתר. כל שינוי, שדרוג, שימוש או הפצת הקוד לצורך שימושים אחרים אסורים ללא אישור מצידנו.

4. סודיות:

א. אנחנו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה לגבי מידע הנמסר על ידך במהלך השיתוף פעולה. לא נגיש או נשתף את המידע האישי או העסקי שלך לצדדים שלישיים ללא רשותך הכתובה.

ב. נזכירך כי סודיות המידע אינה חלה על מידע שנמצא בכידי הציבור או שהוא כבר ידוע בצורה כללית ללא הפרסום הרשמי מצידנו.

5. ביטול ושינויים:

א. אתה רשאי לבטל את הפרויקט בכל שלב, עם צורך לשלם תשלום נוסף בהתאם להסכם שנחתם בינינו. במידה זו, יתווספו דמי פיצוי על פי ההסכם לשימור הזמנים והמשאבים ששוקלו בפרויקט.

ב. במקרה של שינויים בתוכניות או בדרישות הפרויקט במהלך הבנייה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתיקון התקציב או להגברת המשאבים הנדרשים על-פי השינויים המבוקשים.

נא לקחת בחשבון כי התקנון הינו רק לצורך התייחסותך לשירותי הבנייה שאנו מציעים. אנא וודא שהסכם העבודה המפורט בינינו מגדיר במדויק את התנאים, ההגבלות והתהליכים של הפרויקט שלך.

Scroll to Top